Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
18/05/2018
18/05/2018
20B/2018/R/O/zk
Pavel Svitok - SDI CERTUS
Nám. Slobody 257
971 01 Prievidza
33608661
150.00
Dodanie tovaru - spotrebný kancelársky tovar
Zuzana Kozáková