Polohopisný a výškopisný plán

Dátum vytvorenia obj.:
16/01/2017
Dátum zverejnenia obj.:
19/03/2017
Číslo objednávky:
3/2017/UR/O (172_2017)
Dodávateľ:
GEOmark s.r.o.
Adresa:
G. Švényho 6
IČO:
36305049
Suma €:
340 €
Predmet objednávky:
Polohopisný a výškopisný plán umiestnenia nového chovného zariadenia rysy II. a lúky vedľa edukačného pavilónu.
Zverejnil: