Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
03/03/2017
03/03/2017
1/2017/UR/O/ZT
OTIDEA s. r. o.
Astrová 2/A
Bratislava
47139200
85
Register partnerov verejného sektora z pohľadu verejného obstarávateľa - školenie
Zuzana Timkaničová