Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
03/03/2015
03/03/2015
2/2015/E/O
Petit Press, a. s.
Lazaretská 12
Bratislava
35790253
195.60
Riadková inzercia na nájom nehnuteľ. majetku štátu v areáli ZOO Bojnice
Zuzana Timkaničová