Rôzne

Dátum vytvorenia:
Vlastný materiál PHU 2020
Organizačná štruktúra NZOO platná od 01.01.2020
Plán hlavných úloh na rok 2019
Organizačná štruktúra
Vlastný materiál PHÚ ZOO Bojnice 2018_PV
Dodatok č.1 k organizačnej štruktúre
Plán hlavných úloh na rok 2017
Organizačná štruktúra
Zriaďovacia listina Národnej zoologickej záhrady Bojnice 1.7.2017
Štatút Národnej zoologickej záhrady Bojnice 1.7.2017
Plán hlavných úloh na rok 2016
Zriaďovacia listina Zoo Bojnice
Dodatok č. 1 k Štatútu Zoologickej záhrady
Štatút Zoologickej záhrady Bojnice