Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
15/03/2017
19/03/2017
9/2017/UR/O
Ing. Ingrid Blahová
SNP 15/9
972 31 Jalovec
41852281
200
Dopracovanie rozpočtu na realizáciu výberu dodávateľa. Dodávateľ nie je platca DPH.
Viera Madajová