Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
09/01/2017
09/01/2017
1/2017/O/LF
Racio Education Slovakia
Šafárikova 839/2
Prievidza
36330035
50.00
Seminár Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016
Zuzana Timkaničová