Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
08/01/2018
08/01/2018
1/2018/E/O/LF
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o,
Šafárikova 839/2
971 01 Prievidza
36330035
45.83
Seminár Ročné zúčtovanie preddavkov na dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017
Tatiana Klopanová