Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
17/10/2016
17/10/2016
14/2016/E/O
PROEKO s.r.o
Strmý vŕšok 18
Bratislava 841 06
35900831
115
Školenie- centrálna evidencia majetku štátu
Tatiana Klopanová