Školenie “Cestovné náhrady”

Dátum vytvorenia obj.:
26/09/2019
Dátum zverejnenia obj.:
01/10/2019
Číslo objednávky:
32/2019/EO/O
Dodávateľ:
Racio Education Slovakia
Adresa:
Šafárikova 839/2
IČO:
36330035
Suma €:
50.00 €
Predmet objednávky:
Školenie "Cestovné náhrady"
Zverejnil: