Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
26/09/2019
01/10/2019
32/2019/EO/O
Racio Education Slovakia
Šafárikova 839/2
Prievidza
36330035
50.00
Školenie "Cestovné náhrady"
Soňa Roháčová