Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
25/11/2020
30/11/2020
25/2020/EO/O
EDOS-SMART, s.r.o
Tematínska 4
851 05 Bratislava
50288334
45
Školenie Individuálna účtovná závierka k 31.12.2020- študijný materiál
Tatiana Bahulová