Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
11/10/2017
23/10/2017
13/2017/E/O
EDOS-PEM s.r.o.
Temtínska 4
851 05 Bratislava
36287229
147.50
Školenie "Inventarizácia majetku a záväzku a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017"
Tatiana Klopanová