Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
17/03/2021
25/03/2021
06/2021/EO/O
Ing. Libor Guniš REVEX
Kvetová 4
972 01 Bojnice
35189495
180
Opakované oboznámovanie a aktualizačná odborná príprava kuričov, obsluha kotlov VI. tr a obsluha tlakových nádob
Tatiana Bahulová