Školenie kurz prvej pomoci

Dátum vytvorenia obj.:
01/06/2021
Dátum zverejnenia obj.:
01/06/2021
Číslo objednávky:
13/2021/EO/O
Dodávateľ:
RESCUE ACADEMY s.r.o
Adresa:
SNP 1471/117
IČO:
44823657
Suma €:
180 €
Predmet objednávky:
Školenie prvej pomoci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z
Zverejnil: