Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
01/06/2021
01/06/2021
13/2021/EO/O
RESCUE ACADEMY s.r.o
SNP 1471/117
Považská Bystrica
44823657
180
Školenie prvej pomoci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z
Tatiana Bahulová