Školenie “Metodické usmernenie k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona o finančnej kontrole a audite”

Dátum vytvorenia obj.:
24/05/2019
Dátum zverejnenia obj.:
24/05/2019
Číslo objednávky:
23/2019/EO/O
Dodávateľ:
EDOS-PEM s.r.o.
Adresa:
Tematínska 4, 851 05 Bratislava
IČO:
36287229
Suma €:
65.83 €
Predmet objednávky:
Školenie "Metodické usmernenie k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona o finančnej kontrole a audite"
Zverejnil: