Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
10/12/2019
10/12/2019
40/2019/EO/O
Asociácia správcov registratúry
M. R. Štefánika 310
Nováky
37922190
32.50
Školenie "Moderná správa registratúry"
Soňa Roháčová