Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
07/05/2015
08/05/2015
6/TK/2015
Racio Education Slovakia
Šafárikova 839/2
Prievidza
36330035
45.00
Školenie - odpisovanie hmotného a nehmotného majetku
Zuzana Timkaničová