Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
09/01/2020
10/01/2020
02/2020/EO/O
Racio Education Slovakia
Šafárika 839/2
Prievidza
36330035
50
Školenie "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti"
Soňa Roháčová