Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
31/12/2018
15/01/2019
13/2018/E/O
Racio Education Slovakia
Šafárikova 839/2
Prievidza
36330035
50
Školenie "Ročné zúčtovanie preddavkov na DzP zo závislej činnosti za rok 2018"
Soňa Roháčová