Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
25/04/2019
26/04/2019
20/2019/EO/O
Asociácia správcov registratúry
M. R. Štefánika 310
Nováky
37922190
32.50
Školenie "Správa registratúry - komplexne a efektívne"
Soňa Roháčová