Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
19/11/2018
19/11/2018
12/2018/E/O
Racio Education Slovakia
Šafárikova 839/2
Prievidza
36330035
45.83
Školenie "VEREJNÁ SLUŽBA - odmeňovanie r. 2019, voľby 2018, DOHODY.
Soňa Roháčová