Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
05/04/2018
05/04/2018
41/2018/UR/O/SG
VO SK, a.s.
Záhradnícka 151
82108 Bratislava
45647291
400
Školenie VO 2018
Tatiana Klopanová