Školenie VO – Zákazky s nízkou hodnotou

Dátum vytvorenia obj.:
19/10/2017
Dátum zverejnenia obj.:
20/10/2017
Číslo objednávky:
2/2017/UR/O/ZT
Dodávateľ:
VO SK, a. s.
Adresa:
Záhradnícka 151
IČO:
45647291
Suma €:
300.00 €
Predmet objednávky:
školenie na verejné obstarávanie - zákazky s nízkou hodnotou
Zverejnil: