Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
19/10/2017
20/10/2017
2/2017/UR/O/ZT
VO SK, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
45647291
300.00
školenie na verejné obstarávanie - zákazky s nízkou hodnotou
Zuzana Timkaničová