Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
11/02/2019
11/02/2019
04/2019/EO/O
EDOS-PEM s.r.o.
Tematínska 4, 851 05 Bratislava
Bratislava
36287229
120
Školenie "Zákon o správe majetku štátu"
Soňa Roháčová