Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
19/04/2015
20/04/2015
3/TK/2015
Racio Education Slovakia
Šafárikova 839/2
Prievidza
36330035
90.00
Školenie Zákonník práce
Zuzana Timkaničová