Školenie Zákonník práce

Dátum vytvorenia obj.:
19/04/2015
Dátum zverejnenia obj.:
20/04/2015
Číslo objednávky:
3/TK/2015
Dodávateľ:
Racio Education Slovakia
Adresa:
Šafárikova 839/2
IČO:
36330035
Suma €:
90.00 €
Predmet objednávky:
Školenie Zákonník práce
Zverejnil: