Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
26/05/2015
27/05/2015
2/2015/E/O/LF
Racio Education Slovakia
Šafárikova 839/2
Prievidza
36330035
45.00
Školenie Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky
Zuzana Timkaničová