Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
28/02/2017
19/03/2017
4/2017/UR/O/P (65_2017)
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
Štúrová 2
971 01 Bojnice
33655308
1400
Stavebný dozor a koordinácia kolaudácie stavby s názvom prístrešky pre kŕmenie a oplotenie. Dodávateľ nie je platca DPH
Viera Madajová