Stavebný dozor a koordinácia kolaudácie

Dátum vytvorenia obj.:
28/02/2017
Dátum zverejnenia obj.:
19/03/2017
Číslo objednávky:
4/2017/UR/O/P (65_2017)
Dodávateľ:
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
Adresa:
Štúrová 2
IČO:
33655308
Suma €:
1400 €
Predmet objednávky:
Stavebný dozor a koordinácia kolaudácie stavby s názvom prístrešky pre kŕmenie a oplotenie. Dodávateľ nie je platca DPH
Zverejnil: