Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
25/10/2018
25/10/2018
12/2018/E/O/LF
Ing. Ingrid Bláhová
SNP 15/9
Jalovec
418522281
833.34
Stavebný zámer
Lenka Fábryová