Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
10/01/2017
10/01/2017
1A/2017/R/O/zk
STOBER spol. s r.o., M.R.Štefánika 306/61, 972 23 Dolné Vestenice
Predajňa: Nedožerská cesta 6
971 01 Prievidza
31362249
3.00
Realizácia služby - kópie kľúčov
Zuzana Kozáková