Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
17/05/2017
17/05/2017
1B/2017/R/O/zk
STOBER spol. s r.o., M.R.Štefánika 306/ 61, 972 23 Dolné Vestenice
Predajňa: Nedožerská cesta 6
971 01 Prievidza
31362249
11.25
Dodanie tovaru - spotrebný kancelársky tovar
Zuzana Kozáková