Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
11/05/2018
11/05/2018
13B/2018/R/O/zk
STOBER spol. s r.o., M.R.Štefánika 306/ 61, 972 23 Dolné Vestenice
Predajňa: Nedožerská cesta 6
971 01 Prievidza
31362249
1.50
Dodanie služby - výroba kópií kľúčov
Zuzana Kozáková