Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
25/04/2017
26/04/2017
8/2017/VZ/O/B
Eduard Sečanský
Malé Kršteňany 169
Malé Kršteňany
41895797
2471.40
Parková zeleň (Stromy a kriky)
Milan Berešík