Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
13/03/2017
19/03/2017
8/2017/UR/O/P (161_2017)
JANES ateliér spol. s r.o.
Matice Slovenskej 8
971 01 Prievidza
50425188
2470
Spracovanie architektonickej štúdie edukačného pavilónu.
Viera Madajová