Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
19/05/2017
19/05/2017
3A/2017/CZ/R/zk
TEMPEST, a.s.
Eisteinova 24
Bratislava 4, 821 041
31326650
1057.26
Dodanie tovaru - IKT
Zuzana Kozáková