Verejné obstarávania

Typ dokumentu
Dátum vloženia dokumentu:
Dátum vytvorenia dokumentu:
Exteriérový edukačný prístrešok
14/10/2021
14/10/2021
Kamerový systém
23/08/2021
23/08/2021
ADMINISTRATÍVNO EDUKAČNÝ OBJEKT ZOO Bojnice
05/03/2020
05/03/2020
Vyhodnotenie vzoriek
10/09/2018
10/09/2018
Sklad veľkoobjemových krmív I. etapa
05/09/2018
05/09/2018
Vyhodnotenie vzoriek
23/08/2018
23/08/2018
Rekonštrukcia a dobudovanie vstupného areálu NZOO Bojnice - objekt SO 01 Predajňa suvenírov a ubytovanie
22/08/2018
22/08/2018
Ubikácia africkej fauny
21/08/2018
21/08/2018
Voliéra pre dravé vtáky _objekt SO 02 vrchná stavba
26/07/2018
26/07/2018
zlepšenie welfare chovaných jedincov
15/05/2018
15/05/2018
Zlepšenie welfare chovaných jedincov
27/04/2018
27/04/2018
Zber vzoriek
27/04/2018
27/04/2018
Vybudovanie chovného a expozičného zariadenia pre sysle
11/04/2018
11/04/2018
Voliéra pre dravé vtáky - objekt SO 01 spodná stavba.
27/03/2018
26/03/2018
Chladiaci box
26/02/2018
26/02/2018
Administratívna budova (technicko-hospodárska) Zoo Bojnice
15/01/2018
15/01/2018