Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
28/02/2017
19/03/2017
5/2017/UR/O/P (67_2017)
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
Štúrová 2
971 01 Bojnice
33655308
2364
Vybavenie povolení v súlade so zákonom č. 50/1976. Dodávateľ nie je platca DPH.
Viera Madajová