Vybavenie povolení v súlade so zákonom č. 50/1976

Dátum vytvorenia obj.:
28/02/2017
Dátum zverejnenia obj.:
19/03/2017
Číslo objednávky:
5/2017/UR/O/P (67_2017)
Dodávateľ:
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
Adresa:
Štúrová 2
IČO:
33655308
Suma €:
2364 €
Predmet objednávky:
Vybavenie povolení v súlade so zákonom č. 50/1976. Dodávateľ nie je platca DPH.
Zverejnil: