Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
16/05/2017
16/05/2017
8/2017/E/O
Ing. Vladimír Šramka
P. J. Šafárika 839/6
971 01 Prievidza
42277175
100
Vyhotovenie znaleckého posudku na samozberací voz
Tatiana Klopanová