Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
01/10/2021
06/10/2021
6/2021/VZ/AD
Peter Kollár STOLÁRSTVO
97101 Malá Čausa 158
97101 Malá Čausa 158
22610120
1905.46
Výroba hranolov, lát a reziva pre NZOO z vlastnej produkcie (dvojitý porez, jednoduchý porez )
Andrej Duchoň