Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
21/02/2017
22/02/2017
1/2017/VZ/O/B
Technické služby, príspevková organizácia mesta
Rybníčky 6
Bojnice
00163988
20.16
Vývoz veľkoobjemových kontajnerov objemného odpadu a presun veľkoobjemových kontajnerov s hnojom v areáli podniku.
Milan Berešík