Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
19/11/2020
19/11/2020
23/2020/EO/O
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Martina Rázusa 23/A
Žilina
31592503
70
Webinár "Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2020 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 01.01.2021
Soňa Roháčová