Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
18/11/2017
18/11/2017
14/2017/E/O
Akadémia Consulting s.r.o
Námestie slobody 22
Prievidza
36007846
200
Základné školenie na obsluhu stavebných strojov
Tatiana Klopanová