Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
17/09/2019
17/09/2019
30/2019/EO/O
BOZPO
Ciglianska cesta 3C
Prievidza
36332151
119
Základný kurz na prácu vo výškach pomocou horolezeckej a speleologickej techniky
Soňa Roháčová