Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
02/12/2015
03/12/2015
20/TK/2015/2
Geomap Prievidza
J. Kráľa 1713/1A
Prievidza
46896180
377.00
Zameranie a vyhotovenie geom. plánu, polohopisný a výškopisný plán
Zuzana Timkaničová