Vyberte stranu

Faktúra

27/04/2020

2011000194

Mesto Bojnice

Faktúra

27/04/2020

4217015148

Národné poľnohospodárske a potravinové centrum

3/2020/TP/O/M

22/04/2020

FALAtrade s.r.o.

Faktúra

22/04/2020

20200039

ROKO gips, s.r.o.

Faktúra

22/04/2020

20200040

ROKO gips, s.r.o.

Faktúra

22/04/2020

234005908

INMEDIA, spol. s r.o.

Faktúra

22/04/2020

2200567

MIKROP Slovensko, s.r.o.

Faktúra

22/04/2020

202006

MVDr. Michal Belák

Faktúra

22/04/2020

17/2020

Stanislav Veľký

Kúpna zmluva

22/04/2020

7/2020/VZ/Z

Polák Justín

Faktúra

22/04/2020

3081303833

SLOVNAFT, a.s.

19/2020/TP/O/P

17/04/2020

Stober spol. s.r.o.