Vyberte stranu

40/2018/VZ/O

03/10/2018

Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra

4/B/2018/VZ/O

24/09/2018

Equistyle s.r.o.

11/B/2018/VZ/O

29/10/2018

abc - zoo s.r.o.

42/2018/VZ/O

28/11/2018

Národné poľnohospodárske a potravinové centrum

Faktúra

31/12/2018

218104

Ing. Milan Janek, projektová kancelária

Faktúra

31/12/2018

2405103007

Generali Poisťovňa, a.s.

5/B/2018/VZ/O

04/12/2018

BAT Andrle s.r.o.

Faktúra

31/12/2018

2405103034

Generali Poisťovňa, a.s.

Faktúra

31/12/2018

4142001615

Regionálna veterinárna a potravinová správa

Faktúra

31/12/2018

1/2019

Stanislav Veľký

Faktúra

31/12/2018

2018042

Ján Vall - JAMAN

Faktúra

31/12/2018

201809124

Fatra TIP s.r.o.