Vyberte stranu

28/2020/TP/O/P

29/05/2020

CALSERVIS SK s.r.o.

27/2020/TP/O/P

01/06/2020

Jana Vita s.r.o.

26/2020/TP/O/P

26/05/2020

AGROBON Zvolen s.r.o.

25/2020/TP/O/P

20/05/2020

Ematech s.r.o.

24/2020/TP/O/P

18/05/2020

Ematech s.r.o.

Faktúra

05/06/2020

2201121369

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Faktúra

05/06/2020

2201121368

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Faktúra

05/06/2020

2201122282

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Faktúra

05/06/2020

2201122267

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Faktúra

05/06/2020

OF/20404436

ASANÁCIA, s.r.o.

Faktúra

05/06/2020

4217015379

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Faktúra

05/06/2020

6861562083

Messer Tatragas spol. s r.o.