Vyberte stranu

Faktúra

12/08/2019

3600108834

Slovak Telekom, a.s.

Faktúra

12/08/2019

237191123

Agroservis-Západ s.r.o.

Faktúra

12/08/2019

11384550

KomTeS SK s.r.o.

Faktúra

12/08/2019

191039

Technické služby, príspevková organizácia mesta

Faktúra

12/08/2019

6820416842

Komunálna poisťovňa, a.s.

33/2019/TP/O/M

02/08/2019

Chladklima-Milan Hianik

Faktúra

12/08/2019

9651436109

Stredoslovenská energetika, a.s.

Faktúra

12/08/2019

9657287109

Stredoslovenská energetika, a.s.

32/2019/TP/O/M

02/08/2019

FALAtrade s.r.o.

Faktúra

12/08/2019

9651614112

Stredoslovenská energetika, a.s.

6B/2019/VZ/O

07/08/2019

Equistyle s.r.o.

11E/2019/VZ/O

02/08/2019

INMEDIA spol. s.r.o.