Vyberte stranu

88/2021/VZ/O

11/06/2021

Mlyn Pohronský Ruskov a.s.

86/2021/VZ/O

10/06/2021

TRHOŇ s.r.o.

85/2021/VZ/O

10/06/2021

INMEDIA, spol

09/2021/ZO/O

03/06/2021

Pavel Hořejší

46/2021/TP/O/P

10/06/2021

AUTONOVA P°K

45/2021/TP/O/P

08/06/2021

HANES Slovakia

44/2021/TP/O/P

07/06/2021

FALAtrade s.r.o.

43/2021/TP/O/P

07/06/2021

Stober spol. s.r.o.

Faktúra

14/06/2021

239450110

PETKOV and Co s.r.o.

Faktúra

14/06/2021

239790655

PETKOV and Co s.r.o.

Faktúra

12/11/2021

05/2021

ENTO TERA, Zachar Michal

Faktúra

14/06/2021

115211045

Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik