Vyberte stranu

Faktúra

23/03/2020

2020017

Ján Vall - JAMAN

Faktúra

23/03/2020

2001253

PAM fruit s.r.o.

Faktúra

19/03/2020

OF1010156

VEP, spol. s r.o.

45/2020/VZ/O

18/03/2020

AGRO Pažiť s.r.o.

Faktúra

18/03/2020

001/2020

Ing. Peter Dinda

Faktúra

18/03/2020

202000607

Dibaq SK s.r.o.

Faktúra

18/03/2020

20200301

Rybárstvo S and B s.r.o.

Faktúra

18/03/2020

6002001004

VÚB, a.s.

Faktúra

18/03/2020

6002001005

VÚB, a.s.

Faktúra

18/03/2020

6002001006

VÚB, a.s.

Faktúra

18/03/2020

FO200138

FULL SERVIS, spol. s r.o.

28/2020/VZ/O

10/03/2020

NANISTAV -veľ. s obalovým materiálom