Vyberte stranu

Faktúra

13/11/2018

201810003

STARBET, s.r.o.

Faktúra

13/11/2018

22100401

Mesto Bojnice, Spoločný Obecný úrad v Bojniciach

Faktúra

13/11/2018

9657287099

Stredoslovenská energetika, a.s.

Faktúra

13/11/2018

9001166884

Slovenská pošta, a.s.

Faktúra

13/11/2018

Zálohová faktúra 201903690

Petit Press, a.s.

Faktúra

13/11/2018

11375702

KomTeS SK s.r.o.

Faktúra

13/11/2018

OF/8407776

ASANÁCIA, s.r.o.

Faktúra

13/11/2018

0700569727

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Faktúra

13/11/2018

0700232636

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

1/L/2018/R/ČO/MO

05/11/2018

INMEDIA spol. s.r.o.

39/2018/VZ/O

03/10/2018

Cisternová preprava Borko Ján

Faktúra

09/11/2018

181100

Technické služby, príspevková organizácia mesta